Nőszövetség közös fényképe

A Pusztadaróci Református Egyházközség Nőszövetsége már most készül ezzel a közös képpel az egyházkerületi nőszövetségi találkozóra. Isten áldása legyen imádkozó és áldást szóró cselekedeteiken továbbra is. Meg kell jegyeznünk, hogy a kép nem sikerülhetett volna ilyen jól, ha nem lettek volna segédek, akik a zászlót tartották. Igaz a mondás: minden sikeres férfi mögött egy jó asszony áll, de fordítva is…

Read More Read More

Új parancs

“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” Ján. 13,34 Minden bizonnyal, hogy valamennyien hallottunk már különböző előadásokat, vagy igehirdetéseket a szeretettel kapcsolatban. És az is lehet, hogy elméleti síkon nagyon szépen és helyesen tudjuk is azt, hogy ha a szeretett jelen van (lenne) a világunkban, akkor jobb életünk lenne. Jelen…

Read More Read More

Istentisztelet 2019 március 31.

Alapige: ApCsel. 6, 8-16 “István pedig kegyelemmel és erővel teljesen, nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Azonban a zsinagógából előálltak némelyek, akiket szabadosoknak neveztek, valamint a ciréneiek, az alexandriaiak, a ciliciaiak és az ázsiaiak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De nem állhattak ellene annak a bölcsességnek és a Léleknek, amellyel beszélt. Akkor felbujtottak néhány embert, akik azt mondták: Hallottuk,…

Read More Read More

Ünnepi istentisztelet

Ünnepi istentisztelet keretén belül emlékeztünk meg a szabadságharc hőseire. Isten Igéje a gyülekezethez Mt. 5,38-42 alapján szólt: “Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi…

Read More Read More