Nőszövetség közös fényképe

A Pusztadaróci Református Egyházközség Nőszövetsége már most készül ezzel a közös képpel az egyházkerületi nőszövetségi találkozóra. Isten áldása legyen imádkozó és áldást szóró cselekedeteiken továbbra is. Meg kell jegyeznünk, hogy a kép nem sikerülhetett volna ilyen jól, ha nem lettek volna segédek, akik a zászlót tartották. Igaz a mondás: minden sikeres férfi mögött egy jó asszony áll, de fordítva is…

Read More Read More

Adventi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.” (Máté 28,19) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A 2018-as esztendő adventjén hálás a szívünk, hogy Istenünk ebben az évben sem hagyott feladatok nélkül, de mind ezek mellé bőséggel adta az erőt, a bátorítást, az áldást, hogy küldetésünknek hűséggel eleget tehessünk. A nőszövetségi…

Read More Read More