Anyáknapja, Keresztelés, Ünnepi műsor

A május első vasárnapi istentiszteleten az édesanyákat, a nagymamákat ünnepeljük. Hálát adunk első sorban Urunknak, hogy féltő szeretettel bíró édesanzákat adott nekünk. Mádoszor nem tudunk elégszer köszönetet mondani Nekik, hogy most is mellettünk vannak, szeretnek, imádkoznak értünk. De ezen a napon emlékszünk azokra az édesanyákra, nagymamákra is, akik már nincsenek közöttünk: emlékük legyen áldott a gyermeki szívekben. Vallásórás gyermekeink ünnepi…

Read More Read More

Vallásórások figyelmébe

Kedves Gyerekek! Vakáció van még ezen a héten, tartalmasan élvezzétek ki minden pillanatát. A tavaszi vakáció egy különleges vasárnapi istentisztelettel fog zárulni, május első vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat fogjuk köszönteni. Ahogy az elmúlt héten, ezen a pénteken is délelőtt 10 órára várunk benneteket szeretettel vallás és káté órára, hogy az ünnepi műsorunkra jól fel tudjunk készülni. Áldott hetet nektek és…

Read More Read More

Csere bere vasárnap

Évente kétszer, háromszor, négy gyülekezet lelkipásztora egymás között gyülekezeteket cserélnek. Az elmúlt vasárnap is a szárazberki, egri, pusztadaróci és a sándorhomoki gyülekezetek tagjai ezt tapasztalhatták meg. Kovács Sándor, a mi gyülekezetünkben végzett szolgálatott, Kovács Zsuzsanna Szárazberken prédikált, Ilonczai Zsombor Sándorhomokon szolgált és Kovács Mátyás Péter Egriben tartott istentiszteletet. Minden gyülekezet életén továbbra is Isten gazdag áldása legyen.