Új parancs

“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” Ján. 13,34 Minden bizonnyal, hogy valamennyien hallottunk már különböző előadásokat, vagy igehirdetéseket a szeretettel kapcsolatban. És az is lehet, hogy elméleti síkon nagyon szépen és helyesen tudjuk is azt, hogy ha a szeretett jelen van (lenne) a világunkban, akkor jobb életünk lenne. Jelen…

Read More Read More

Szkandalon

“Azután azt mondta a tanítványoknak: Lehetetlen, hogy botránkozások ne történjenek, de jaj annak, aki által történnek! Jobb annak, ha egy malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem hogy e kicsinyek közül egyet is megbotránkoztasson. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik a testvéred, dorgáld meg, és ha megtér, bocsáss meg neki. És ha egy nap hétszer vétkezik ellened, és hétszer fordul…

Read More Read More

Erőtlen keresztyén…

2Kir 20,1-11 Olyan sokszor lehet arról hallani, hogy egy betegség, vagy egy haláleset következtében a keresztyén ember mennyire el tud erőtlenedni, és mennyire el tud bizonytalanodni. Éppen ezért hadd álljon most előttünk ez a mai történet és vizsgáljuk meg közösen, Ezékiás király esete alapján azt, hogy a szenvedés, a megpróbáltatás ideje alatt, egy Istenben hivő embernek hogyan kell viselkedni. Nem…

Read More Read More

Arany, ami nincs…

A fösvény az aranyát a kertjében egy fa alá rejtette. Minden héten kiásta, és órákon át nézegette. Ám egyszer egy tolvaj ellopta az aranyat. Amikor a fösvény legközelebb jött, hogy gyönyörködjék a kincsében, csak az üres gödröt találta. A fösvény bánatában üvölteni kezdett, de annyira, hogy a szomszédok a kíváncsiságtól hajtva odaszaladtak hozzá. Amikor megtudták bánata okát, egyikük megkérdezte: –…

Read More Read More

Karácsonyi gondolatok

A minap a városban sétálva, döbbenten vettük észre gyerekeinkkel, hogy az egyik kertben valakik kivágták, kilopták egy hatalmas ezüstfenyő közepét. Nem kell mondanom, szomorú és lehangoló látvány volt! Így az ünnepek táján, egyre inkább ennek a megcsonkított fenyőnek a képe kísért, hiszen ez a mi szép új világunk ugyanígy kilopta a karácsony közepét. A közepe, Jézus Krisztus tűnt el az…

Read More Read More

Vizsgáld meg az adventedet!

Istentisztelet keretében megkereszteltük Katócz Emiliát, Katócz Arnold és Amália leánygyermekét. A kisgyermek növekedjen testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Az istentisztelet alapigéje: “Próbáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e! Vizsgáljátok meg magatokat! Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát.” 2Kor. 13,5