Csere bere vasárnap

Évente kétszer, háromszor, négy gyülekezet lelkipásztora egymás között gyülekezeteket cserélnek. Az elmúlt vasárnap is a szárazberki, egri, pusztadaróci és a sándorhomoki gyülekezetek tagjai ezt tapasztalhatták meg. Kovács Sándor, a mi gyülekezetünkben végzett szolgálatott, Kovács Zsuzsanna Szárazberken prédikált, Ilonczai Zsombor Sándorhomokon szolgált és Kovács Mátyás Péter Egriben tartott istentiszteletet. Minden gyülekezet életén továbbra is Isten gazdag áldása legyen.