Új parancs

“Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” Ján. 13,34

Minden bizonnyal, hogy valamennyien hallottunk már különböző előadásokat, vagy igehirdetéseket a szeretettel kapcsolatban. És az is lehet, hogy elméleti síkon nagyon szépen és helyesen tudjuk is azt, hogy ha a szeretett jelen van (lenne) a világunkban, akkor jobb életünk lenne. Jelen van a szeretet? Azzal, hogy Jézus megszületet, azzal, hogy Isten Fiának sem kedvezet és érettünk feláldozta, azzal, hogy a Szentlélek naponként velünk van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet megmutatkozott. Jézus azonban most azt mondja, hogy új parancsolatot ad a szeretetre vonatkozóan. Milyen is ez a Jézustól megkívánt szeretet? Jézus szeretete önzetlen. Ő soha nem magára gondolt: értük tett mindent, amit tett. Jézus szeretete áldozatkész, határtalan – az életét áldozta fel, vállalta a keresztet. Jézus szeretete megértő és kitartó. Elviseli az emberi gyengeséget, nem tűnik el az idő múlásával. Megtanít az emberi együttélés titkára. Kiterjed minden emberre, nem személyválogató. Jézus szeretete megbocsátásra kész.

A mai nap próbáljuk meg összehasonlítani a mi szeretetünket a Krisztus szeretetével. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én is szeretlek benneteket mondja Jézus. Ott van-e az én szívemben az önzetlenség, az áldozatkészség, a megértés, a megbocsátás, a kitartás?